ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Η lionakisasfalies.gr, σας προσφέρει τέσσερα προγράμματα ασφάλειας αυτοκινήτου, για να επιλέξετε αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες κάλυψης και στο δικό σας όχημα.

Όλα τα προγράμματα έχουν οικονομικά ασφάλιστρα και περιλαμβάνουν πλούσιες καλύψεις και πλήρη οδική βοήθεια.

Επιπλέον έχουν πρωτοποριακό τρόπο τιμολόγησης και επιβραβεύουν τον προσεκτικό οδηγό με εκπτώσεις «καλής οδήγησης». Απλοποιούν τη διαδικασία επιλογής καλύψεων και σας εξασφαλίζουν τις μοναδικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης και υποστήριξης της lionakisasfalies.gr