ΧΡΗΣΙΜΑ

Τις καλύτερες ευχές μας για όλους σας, και σας παρακαλούμε να μετακίνηστε με...ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
Ζώνη όλοι στο αυτοκίνητο, κράνος οι μοτοσυκλετιστές και τα παιδιά δεμένα στο ειδικό γι'αυτά κάθισμα!


Υποχρέωση να συνάψετε ασφάλιση για την κάλυψη της “αστικής ευθύνης”

Σύμφωνα με το Νόμο έχετε, πράγματι, υποχρέωση να συνάψετε ασφάλιση για την κάλυψη της “αστικής ευθύνης” σας έναντι τρίτων από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει το αυτοκίνητό σας.


Ποιο όχημα χαρακτηρίζεται “αυτοκίνητο” σύμφωνα με το Νόμο;

Αυτοκίνητο είναι κάθε όχημα που κινείται επί του εδάφους και όχι σε σιδηροτροχιές, με τη βοήθεια μηχανικής ή ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τροχών.

Με όχημα εξομοιούται και το ρυμουλκούμενο είτε είναι συνδεδεμένο με το κυρίως όχημα είτε όχι.